Šikovný

 • Šikovný
 • Šikovný
 • Šikovný
 • Šikovný

?ikovný telefon pro v?echny hosty

Šikovný
Richmond Hotel Tokyo Suidobashi s hrdostí oznamuje host?m, ?e "?ikovný" bude poskytován ve v?ech 196 pokojích, po?ínaje 15. zá?ím 2017.

"?ikovný" je inteligentní telefon pro cestující v hotelích.
Hosté mohou bezplatn? telefonovat, získat p?ístup k internetu a vyhledávat informace v okolí hotelu.

Co můžete dělat s praktickým

Šikovný
 1. Neomezené domácí volání
 2. Domácí volání do v?ech oblastí v Japonsku je zdarma
 3. Volné mezinárodní volání
 4. Telefonování do n?kterých oblastí a zemí je zdarma
 5. Volný p?ístup k internetu
 6. Hosté mohou vyu?ít "mimo?ádné" hotely, aby získali p?ístup k internetu. Nemusíte hledat místa Wi-Fi
 7. Mo?nosti p?izp?sobivého jazyka
 8. "?ikovný" lze nastavit na japon?tinu, angli?tinu a ?ín?tinu
 9. Mapová aplikace
 10. Aplikace Map bude vést hosty tam, kam cht?jí jít
 11. Stáhnout aplikaci
 12. Hosté mohou stáhnout a pou?ívat aplikace jako SNS a kamery

Šikovný