Prehľad hotela

  • Prehľad hotela
  • Prehľad hotela
  • Prehľad hotela
  • Prehľad hotela
  • Prehľad hotela
  • Prehľad hotela

Preh?ad o Richmond Hotel Suidobashi

Skvelá poloha pre poznávanie a slu?obnú cestu

Prehľad hotela

Hotel sa nachádza 2 minúty od mesta Dome. Skvelá poloha do centra mesta, koncert a akcia. Stanica Suidobashi, stanica Korakuen a Kasuga je vzdialená 5 minút pe?o, stanica JR Suidobashi je vzdialená 8 minút pe?o.

Poste? Simmons

Prehľad hotela

Pre pohodlie hostí a dobrý spánok, poskytujeme simmons poste? do v?etkých izieb.

Pohodlný pobyt

Prehľad hotela

Na základe po?iadaviek hos?a máme deodorantovú hmlu, nohavi?ku, topánku na topánky, papier na le?tenie topánok a ?al?ie vybavenie.

Vyvíja sa tak, aby vyhovovala potrebám zákazníkov

Prehľad hotela

V?etky izby sú vybavené bezplatným Wi-Fi, matracom Simmons, ?istiacimi prostriedkami Panasonic Plasmacluster a rôznymi vymo?enos?ami, ktoré uspokoja va?e potreby v oblasti cestovania.

Vybavenie

Prehľad hotela

Máme rôzne vybavenie pre ?eny a deti, tak?e ka?dý hos? mô?e ma? dobrý pobyt tu.