Bữa ăn sáng

  • Bữa ăn sáng
  • Bữa ăn sáng
  • Bữa ăn sáng
  • Bữa ăn sáng
  • Bữa ăn sáng

Nhà hàng Ý "Saizeriya"

Buffet theo phong cách phương Tây có tại Saizeriya ở chi nhánh Don Quijote Korakuen.

Khách cũng có thể thưởng thức tầm nhìn ra vòm Tokyo.

B?a ?n sáng

Bữa ăn sáng
Western Style Buffet breakfast 

Fresh vegetables, Milano Doria, and other western dishes are available.

Business Hour : 7:00 ~ 10:00 (Last Entrance 9:30)

Price : 1,000 yen
(infant : free , Children from 7 to 12 years old : 500 yen)